Kontakt

Susanne Molin AB

Nybrogatan 23A (postadress)

852 31 Sundsvall

susanne@viaggio.nu

susanne@italygross.se

+46 (0)70 307 63 63

GDPR

Susanne Molin AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran. Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas.